BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permainan bolavoli diciptakan pada tahun 1895 oleh Willam Morgan di kota Hokyoke,  Massachusset,  Amerika  Serikat.  Nama  semula  permainan  bolavoli adalah mintonette cara memainkan bola hampir sama dengan permainan badminton.  Berkat usaha Morgan bolavoli berkembang pesat di Amerika, sejalan dengan perkembangannya Oleh Dr.A.T. . . baca selengkapnya ...